LEGO Mini robotika

»Slišal sem in sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. Naredil sem in vem.«
Kitajski pregovor

Otroci, predvsem zaradi spontanosti in brezmejne domišljije, ob vsakem kreativnem ustvarjanju, ob vsakem izzivu, ki jim ga ponudimo, najdejo popolnoma svojo, edinstveno, rešitev. Ker imajo tudi povsem različne teorije o tem, kako svet deluje, je njihovo raziskovanje še toliko bolj inovativno, ustvarjalno, unikatno in neprecenljivo.

Predšolskim otrokom in tudi otrokom v prvi triadi osnovne šole, lahko približamo naravoslovne pojave na popolnoma enostaven in zabaven način, s pomočjo LEGO kock.

   

Otroci eksperimentirajo, so aktivni in prihajajo do novih spoznanj. Na delavnicah je poudarjena predvsem vloga kritičnega mišljenja ter podpora otrokom pri samostojnem reševanju problemov.

Pogosto otroci vsebine, ki jim jih predstavimo “znajo”, a jih ne razumejo. Imajo o njih predstave, ki se njim zdijo popolnoma logične, niso pa popolnoma v skladu z delovanjem naravoslovnih pojavov.

Koncept programa, ki ga izvajam, temelji na konstruktivističnem načinu spoznavanja naravoslovnih pojavov, gre za usvajanje znanja z razumevanjem, kar je ključnega pomena za ves nadaljnji proces pridobivanja novih znanj na vseh področjih.

https://najdihojca.si/obogatitvene-dejavnosti

Mini dnevnik Mini robotike

LEGO Coaching

Je tehnika, ki posamezniku pomaga, da s pomočjo »razmišljanja z dlanmi« določi in uresniči svoje osebne cilje. Posameznik z uporabo kock laže prepozna ovire, ki mu na različnih področjih preprečujejo priti tja, kjer si v resnici želi biti.