V okviru izobraževanja in svetovanja programa JADRO, se otroci lahko uresničijo na različnih področjih:

Joga za otroke in družinska joga sta obliki vadbe, ki sta namenjeni otrokom, da bi se že v zgodnjem otroštvu zavedeli, kako je mogoče tudi v trenutkih stiske in nemoči, ostati v stiku s seboj.

Aktivno delo na sebi ter na izboljšanju in krepitvi odnosov sta dejavnosti, ki sta nujno potrebni za kakovostno vključitev v vse oblike sobivanja. Pomembno in potrebno je, da se teh veščin naučimo že v zgodnjem otroštvu, saj olajšajo in ublažijo pot do odraslosti, v odraslosti pa preprečijo razne oblike odvisnosti, krepijo samozavest in samopodobo.

Dejavno spopadanje z življenjskimi izzivi prinaša zadovoljstvo, ohranjanje edinstvenosti in napredek. Če se slednjega naučijo otroci v zgodnjem otroštvu, bodo v vseh prihodnjih obdobjih pridobljene veščine zagotovo uporabili sebi v prid.

Razvoj individualnih potencialov pomeni uresničevanje želja in pričakovanj na način, ki je samo naš in je edinstven, saj je v vsakem posamezniku neskončno veliko potencialov in darov, le prepoznati jih je včasih težko. Prej, ko jih prepoznamo, bolj jih lahko izkoristimo.

Osebnostna rast je v navedenem kontekstu zavedanje, da v vsakem trenutku svojega življenja sprejemamo odločitve, ki vplivajo na našo srečo, harmonijo in uglašenost in s tem spreminjajo kakovost ter potek našega življenja in bivanja. Pomembno je, da se tega, čim prej, zavedo otroci, ker jim bodo s tem zavedanjem, odprte vse poti.

Program JADRO – sklopi:

1. Treningi joge za otroke,
2. Treningi komunikacijskih veščin,
3. Sprostitvena vzgoja za otroke,
4. Igralna terapija