Sem relacijska družinska terapevtka, vzgojiteljica predšolskih otrok, mednarodno certificirana trenerka joge za otroke in družinske joge ter poporodna doula. Sem tudi prijateljica, zaupnica in svetovalka, predvsem pa sem žena in mati.

Moja pot pridobivanja znanja in izkušenj je potekala postopoma in spontano. Na vseh področjih svojega delovanja in bivanja sem vedno bolj prepoznavala pomen dobre komunikacije pri razumevanju globine in ranljivosti odnosov. Prepoznala sem potrebo po obvladovanju komunikacijskih veščin, postala sem mediatorka, pridobila sem certifikate z različnih področij. Sem družinska mediatorka, mediatorka za posredovanje v individualnih delovnih sporih, za posredovanje med podjetji in tudi na področju okoljskih sporov. Kot družinska mediatorka sem več let sodelovala z Mladinskim informacijskim centrom (MIC).

Ob vodenju mediacijskih postopkov sem ugotovila, da stvari ostajajo preveč na površju, da so globine v človeku tiste, ki skrivajo pot do njegovega notranjega miru, zadovoljstva, svobode in harmonije, zato sem svoje znanje na področju odnosov nadgradila in poglobila na Univerzi v Ljubljani, z izpopolnjevalnim programom na študiju Zakonske in družinske terapije (relacijska družinska terapija).

Po zaključeni specializaciji in po izkušnjah, pridobljenih ob izvajanju terapij, tako z družinami kakor tudi s pari in posamezniki, sem spoznala, da mi izjemno veliko pomeni delo z otroki, ki so v okviru družinskih stisk najbolj ranljivi in izpostavljeni. Pri delu z otroki sem dosegala zelo dobre rezultate, zato sem se dodatno vključila še v tečaj za terapijo z otroki, igralno terapijo, ki se izvaja v obliki strukturirane igre z različnimi pripomočki (risalni pribor, glina, peskovnik in lutke).

Odločila sem se dopolniti svoje znanje z razumevanjem razvoja otrok, tako na čustvenem kakor tudi na osebnostnem in gibalnem področju. Vpisala sem se na Pedagoško fakulteto v Ljubljani ter uspešno zaključila študij predšolske vzgoje. Študij sem nadgradila s seminarjem edukacijske kineziologije Brain Gym ®101.

Da bi poglobila razumevanje razvoja otrok tudi v najzgodnejšem obdobju, v prvem letu njihovega življenja, sem se vključila v mednarodno izobraževanje za poporodno doulo, trenutno sem v zaključni fazi pridobivanja certifikata, ki ga podeljuje avstralska doula Julia Jones.

Na podlagi spoznanj, pridobljenih s terapevtskim delom in na podlagi izkušenj pridobljenih z delom v vrtcih, sem lahko prepoznala stiske, ki jih doživljajo otroci na pragu odraščanja, v najnežnejšem in najranljivejšem obdobju svojega življenja. Mednarodni certifikat za inštruktorico joge za otroke in družinske joge, podeljen s strani Yoga Alliance International (YAI), sem pridobila, ker si želim, da bi se naši najmlajši, že v zgodnjem otroštvu, zmogli v harmoniji povezati s samimi seboj in svoje stiske obvladovati sami.

Svoja teoretična znanja sem nadgradila s terapevtskim svetovanjem v MIC-u in v NAOS-u kjer izvajam terapije za posameznike, pare, družine in terapije z otroki. Moje praktične izkušnje zajemajo tudi delo v vrtcu, v katerega sem občasno še vedno vpeta. Od septembra 2018 delam samostojno, izvajam svetovanja in izobraževanja v okviru programa JADRO.

Svetujem na področju izboljšanja komunikacije v družinah. Svetovanja potekajo v obliki predavanj in izkustvenih delavnic. V vrtcih in šolah vodim treninge komunikacijskih veščin za naše najmlajše, saj je prav to znanje odločilno pri tem, kako kvalitetni bodo njihovi odnosi v prihodnje; v obdobju pubertete, v odrasli dobi, kako bodo oblikovali odnose s prijatelji, partnerji, na delovnem mestu…

Z otroki sem delala, ne samo kot vzgojiteljica in terapevtka, pač pa tudi kot prostovoljka na Tom telefonu, telefonu za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski ter na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Da bi bilo moje sodelovanje z gluhimi in naglušnimi otroki čim bolj uspešno in komunikacija med nami čim boljša, sem kot prva v Sloveniji, opravila nacionalni preizkus znanja s katerim sem postala strokovno usposobljena asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku.

Na podlagi izkušenj, pridobljenih na različnih področjih dela, predvsem s terapijami z otroki, sem v Lendavi izvedla predavanje z naslovom »Neukrepanje pomeni soodgovornost« na temo spolne zlorabe v družini. Poleg tega sem se v času begunske krize udeležila programa usposabljanja s področja socialnega varstva, na temo dela z migranti, z naslovom »Delo z migranti in žrtvami trgovine z ljudmi« z namenom nudenja pomoči otrokom beguncev.

V okviru projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, sem zaključila izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami in spektrom avtističnih motenj (SAM).

V okviru mojega dela v vrtcih sem sodelovala pri izvajanju impro lige za predšolske otroke.

Trenutno sodelujem pri:

– projektu “Dobro sem”, ki poteka pod okriljem ZPM Moste – Polje kjer sem članica nacionalne mreže trenerjev. Projekt poteka z namenom ozaveščanja, informiranja in usposabljanja ranljivih skupin posameznikov

https://www.zpmmoste.net/dobro-sem/

– raziskavi Univerzitetne ustanove Lenarčič Milana – UDESIN, ki poteka na temo kršenja pravic posameznika do samostojnega odločanja ob načrtovanju družine

https://www.facebook.com/InstitutUDESIN/

– Društvom za spremljanje in razumevanje pomena zgodnjega razvojnega obdobja, katerega članica sem

– Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov, katerega članica sem

https://zdt.si/

– moderiranju obporodnega foruma na Med.Over.Net.

https://med.over.net/clanek/jasna-dolamic-gricar-moderatorka/