Komunikacija

Temelj dobrih odnosov je dobra komunikacija. Potreba po podpornem in empatičnem komuniciranju se v vsakdanjem življenju izrazi na vseh področjih, na katerih prihajamo v medsebojne stike; v družinskem okolju, v vrtcu in šoli, na delovnem mestu, v zdravstvenem domu, na avtobusu, v trgovini…

Želje, prošnje, izkušnje, razmišljanja in občutja sporočamo verbalno (z govorom) in neverbalno (z govorico telesa).

Treningi komunikacijskih veščin za otroke, najstnike, mlade odrasle in odrasle, potekajo v obliki igre vlog. Pri otrocih s pomočjo izbranih, didaktičnih pravljic in domišljije. Pri vseh ostalih na podlagi realne izkušnje.

Sproščanje

Za zdravo in ustvarjalno odraščanje je pomembno, da so otroci aktivni pa vendar sproščeni, dejavni tako v gibanju kakor tudi v mirovanju, naučiti se je potrebno soočati z okoljem pa vendar ob tem najti čas in način tudi za soočanje s samim seboj. V tem preobremenjenem času je zares zelo pomembno znati poiskati svoj notranji otok miru.

Otrok je v stresu od prvega dne življenja zato potrebuje pomoč

Otroci, preko učenja sprostitve, na igriv način, usvojijo telesne, dihalne in meditacijske tehnike, ki jim pomagajo najti notranjo sprostitev in ki jih lahko uporabijo kadarkoli. Prej ko se otrok seznani s tehnikami sproščanja, laže jih usvoji in ponotranji.

Avtogeni trening

Avtogeni trening je samohipnoza, s katero se prenese moč predstave na telo, saj sta telo in duševnost (duša) enovita celota. Tako se moč naše predstave prenese tudi v naš vsakdan. Smo kar mislimo, da smo in zmoremo vse kar si želimo.

Fraktalne risbe
Fraktalne risbe

Treningi joge za otroke in družinske joge

Z vadbo joge otrokom pomagamo najti pot v notranjost, da bi lahko odkrili in prepoznali svoje potenciale ter jih v polnosti izkoristili. Izboljša se počutje, stresne situacije postanejo za njih obvladljive, otrok začuti mir in pomirjenost s seboj.

Poleg naštetega se do konca razvijejo in ohranjajo gibalne sposobnosti, prožnost sklepov, zavedanje lastnega telesa, ravnovesje in koncentracija, ki je izjemno pomembna pri učenju.

Otroka pri učenju zgolj podpirajte

Družinska joga je vadba dojenčkov in malčkov s starši, starimi starši, strici, tetami, skrbniki. Je enkratno, čudovito in ustvarjalno preživljanje skupnega prostega časa, ob uživanju v zabavnih in hkrati zdravih aktivnostih. Med skupno vadbo se okrepijo medsebojne vezi, medtem ko se vadeči podpirajo in si pomagajo med seboj, ob tem pa se še prav dobro zabavajo.