Sprostitvene tehnike za otroke
V okviru programa za svetovanje JADRO se izvaja učenje sprostitvenih tehnik. Otroci s sproščanjem poiščejo vrata v svoj notranji svet, prisluhnejo si in se spoznajo. Za zdravo in ustvarjalno odraščanje je pomembno, da so otroci aktivni pa vendar sproščeni, dejavni tako v gibanju kakor tudi v mirovanju, naučiti se je potrebno soočati z okoljem pa vendar ob tem najti čas in način tudi za soočanje s samim seboj. V tem preobremenjenem času je zares zelo pomembno znati poiskati svoj notranji otok miru.

Otrok je v stresu od prvega dne življenja zato potrebuje pomoč

Sprostitvene tehnike temeljijo na programu, ki ga je podprl ZRS za šolstvo in šport in ki je nadgrajen z določenimi elementi igralne terapije in elementi predšolske vzgoje po sistemu Reggio Emilia., ki pozornost namenja predvsem razvoju identitete vsakega posameznega otroka in ga obravnava kot enkratno in edinstveno osebo.

1. spoznavanje, uvodni krog; otroci drug drugemu, skladno z izbrano in aktualno tematiko, povedo nekaj o sebi,
2. ogrevanje ob glasbi ob vključevanju elementov Brain gym-a, da se »zbudita« obe možganski polovici in da se, preko aktivnega sproščanja, otroci znebijo »odvečne energije« in so tako pripravljeni na osrednjo dejavnost – dinamična sprostitev,
3. umiritev (gong, zvončki…),
4. vstop v svet sprostitve; didaktične pravljice, ki omogočijo stik s samim seboj in svojim telesom. Skupaj izvedemo določene sprostitvene vaje, ki temeljijo na principu avtogenega treninga in Jacobsonove tehnike progresivnega sproščanja,
5. sprostitev z barvami in oblikami, z uporabo lutkovne improvizacije, proste igre ter nestrukturiranih materialov,
6. zaključni krog, refleksija

Otroci preko vsebine pravljice, skozi lutkovno improvizacijo in prosto igro, poiščejo stik s svojim domišljijskim svetom in samimi seboj.
Posebno svetovanje, v obliki izkustvenih delavnic, je namenjeno družinam ob malčkovem vstopu v vrtec in otrokovemu vstopu v šolo.

Igralna terapija
Kadar stres napreduje do faze, ko postane kroničen, to se zgodi, če ne ukrepamo pravočasno, se lahko otrokova napetost izrazi tudi telesno in takrat je najbolje poiskati pomoč strokovnjaka – psihoterapevta.
Bolj ali manj težke osebne izkušnje vsakogar kdaj pahnejo v stisko, še posebej otroke. Velikokrat se namreč zgodi, da otroci določeno izkušnjo doživljajo in čutijo zelo intenzivno, vendar ne vedo, kaj naj s tem naredijo, kako naj se s čustvom soočijo, kako naj ga predelajo. Ob strokovni podpori svetovalca, je izhod lažji in hitrejši.

Počitniško varstvo
Počitniško varstvo poteka v petdnevnih ali desetdnevnih sklopih, po dogovoru, oziroma glede na povpraševanje;

1. sprejem otrok z lutko (ki je kontinuum); spoznavanje, uvodni krog,
2. element, ki je, poleg zgodbe, ki se nadgrajuje in nadaljuje, vključen v program, je prosta igra, ki je edinstven element za spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti,
3. pri otrocih se, po konceptu Reggio Emilia, spodbudi njihovo individualno in domišljijsko dejavnost, tudi ob uporabi nestrukturiranih materialov,
4. v popoldanskem času sledi otroška impro liga, s pomočjo lutke, ki je tematsko vključena v izbrano vsebino dopoldanskih dejavnosti,
5. ura joge za otroke, temelječe na pravljici; nadaljevanje aktivnosti ob upoštevanju njihovega razpoloženja, želje po sodelovanju, domišljije… Odvisno od skupine.