S poglobljenim razumevanjem je otrokom laže zaživeti polno in edinstveno življenje ter ustvariti harmonične odnose, na vseh področjih in v vseh obdobjih življenja. V okviru programa za izobraževanje JADRO potekajo vadbe in treningi za otroke, z namenom sprostitve, izboljšanja počutja in medsebojnih odnosov.

Joga za otroke in družinska joga
Z vadbo joge otrokom pomagamo najti pot v notranjost, priti v stik s prvinsko energijo, da bi lahko odkrili in prepoznali svoje potenciale ter jih v polnosti izkoristili. Izboljša se počutje, stresne situacije postanejo za njih obvladljive, otrok začuti mir in pomirjenost s seboj. Poleg naštetega se do konca razvijejo in ohranjajo gibalne sposobnosti, prožnost sklepov, zavedanje lastnega telesa, ravnovesje in koncentracija, ki je izjemno pomembna pri učenju.

Otroka pri učenju zgolj podpirajte

Ura vadbe je zastavljena na način, ki otrokom omogoča, da se sprostijo, povežejo sami s seboj in mimogrede osvojijo še jogijske položaje ter preproste tehnike dihanja, s katerimi se v času vadbe, doma, v vrtcu ali šoli, lahko sproščajo in umirjajo. Sestavljena je iz štirih sklopov in sicer:

1. spoznavanje, uvodni krog; udeleženci drug drugemu, skladno z izbrano in aktualno tematiko, povedo nekaj o sebi,
2. ogrevanje ob glasbi ob vključevanju elementov Brain gym-a, da se »zbudita« obe možganski polovici in da se, preko aktivnega sproščanja, otroci znebijo »odvečne energije« in so tako pripravljeni na osrednjo dejavnost,
3. osrednji del, ki temelji na pravljici, v katero vključimo kot rdečo nit pozdrav soncu in ob kateri se otroci učijo jogijskih položajev, (asan), ter dihalnih vaj,
4. sproščanje, ki je tudi tematsko naravnano.

1. Joga za otroke
Vadba otroške joge je vadba, pri kateri ni potrebno biti tekmovalen kakor pri večini prostočasnih dejavnosti. Sebe in svojo edinstvenost lahko poiščejo in uresničijo namreč šele takrat, ko izgine duh tekmovalnosti.

2. Družinska joga
Družinska joga je vadba dojenčkov in malčkov s starši, starimi starši, strici, tetami, skrbniki.

3. Rojstnodnevne »joga« zabave za otroke (2 uri, skupaj s pogostitvijo)
V okviru vadbe otroške joge se je mogoče dogovoriti tudi za malce drugačno rojstnodnevno praznovanje, ki se ga bodo otroci zagotovo še zelo dolgo spominjali. Potekajo skladno s konceptom ure otroške oziroma družinske joge, dopolnjuje jih pogostitev in prosta igra.

Treningi komunikacijskih veščin
Temelj dobrih odnosov je dobra komunikacija. Potreba po podpornem in empatičnem komuniciranju se v vsakdanjem življenju izrazi na vseh področjih, na katerih prihajamo v medsebojne stike; v družinskem okolju, v vrtcu in šoli, na delovnem mestu, v zdravstvenem domu, na avtobusu, v trgovini.. Želje, prošnje, izkušnje, razmišljanja in občutja sporočamo verbalno (z govorom) in neverbalno (z govorico telesa).

Treningi komunikacijskih veščin za otroke potekajo v obliki igre vlog, s pomočjo izbranih, didaktičnih pravljic in domišljije.

1. spoznavanje, uvodni krog; otroci drug drugemu, skladno z izbrano in aktualno tematiko, povedo nekaj o sebi
2. ogrevanje ob glasbi ob vključevanju elementov Brain gym-a, da se »zbudita« obe možganski polovici in da se, preko aktivnega sproščanja, otroci znebijo »odvečne energije« in so tako pripravljeni na osrednjo dejavnost,
3. didaktična pravljica brez konca, z aktualno tematiko; izmišljanje različnih koncev in preigravanje vlog iz pravljice
4. zaključni krog, refleksija

1. Za starše
Starši, ki se soočajo z izzivi partnerstva, z dojenčki, malčki in odraščajočimi otroci, so naenkrat postavljeni pred nešteto situacij, na katere se ni mogoče vnaprej pripraviti. Vsak otrok je nekaj posebnega, edinstvenega in navadno v knjigah napisane doktrine, zanj ne veljajo, vsaj ne v celoti.

Predavanja
Komunikacija je veščina. Vsake veščine se lahko priučimo in jo nato nadgrajujemo. V okviru predavanj je mogoče usvojiti osnove komunikacijskih veščin ter jih na izkustvenih delavnicah nadgraditi in izboljšati z določenimi tehnikami.

Izkustvene delavnice
S pomočjo igre vlog se preigravajo različne življenjske situacije.
Delavnice za starše:
– kako posredovati določeno vsebino, da jo bo prejemnik razumel in sprejel,
– preverjanje prejetih informacij,
– kaj omejuje medsebojno komuniciranje,
– kaj sporočamo z nebesedno komunikacijo

2. Za otroke
Učenje komunikacije v otroštvu pomeni obvladovanje komunikacije v obdobju odraščanja in odraslosti ter je osnova za suvereno in samozavestno delovanje v odnosih v šoli, s prijatelji in kasneje na delovnem mestu. Treningi komunikacijskih veščin za otroke potekajo v obliki igre vlog, s pomočjo izbranih, didaktičnih pravljic in domišljije.

Delavnice za otroke:
– kako posredovati določeno vsebino, da jo bo prejemnik razumel in sprejel,
– preverjanje prejetih informacij,
– kaj omejuje medsebojno komuniciranje,
– osnove nebesedne komunikacije,
– pozorno poslušanje z razumevanjem.